Warsaw Eagles oraz Wilki Łódzkie ogłaszają podpisanie umowy o strategicznej współpracy. Głównym celem podpisanej umowy jest umocnienie pozycji obu klubów na futbolowej mapie Polski.

Ta nowatorska inicjatywa przewiduje współpracę w kilku obszarach: sportowym, organizacyjnym oraz promocyjnym. Jednak celem nadrzędnym jest umożliwienie zawodnikom obu zespołów rozwoju w najlepszym dla nich otoczeniu.

Umowa zakłada również wymianę doświadczeń oraz współpracę sztabów trenerskich, przepływy zawodników pomiędzy obydwoma klubami oraz wzajemną pomoc w zakresie organizacji szkolenia zawodników, a także działań promocyjnych na terenie Warszawy i Łodzi.

„Jesteśmy niezmiernie podekscytowani rozpoczęciem współpracy z Wilkami Łódzkimi. To dla nas nie tylko szansa na podniesienie jakości naszej drużyny, ale również budowanie silniejszej społeczności futbolu amerykańskiego w Polsce. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do wzrostu poziomu sportowego naszych drużyn i zacieśni więzi pomiędzy kibicami obu klubów” – powiedział Osman Sulkiewicz, general manager Warsaw Eagles.

Zakładane transfery pomiędzy klubami otwierają nowe perspektywy dla zawodników obu drużyn, umożliwiając im rozwijanie kariery w różnych środowiskach i ligach. Warsaw Eagles i Wilki Łódzkie pragną wspólnie kształtować przyszłość futbolu amerykańskiego w Polsce, podnosząc jakość rozgrywek i przyciągając nowe talenty do dyscypliny.

„Wprowadzenie takiej formy współpracy to krok w kierunku zacieśnienia więzi między klubami, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju futbolu amerykańskiego zarówno w Warszawie jak i w Łodzi. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie obie drużyny zyskają nowe perspektywy, a futbol amerykański będzie ciekawą alternatywą dla innych sportów” – dodał Dariusz Grzybowski, prezes Wilków Łódzkich.

Rozpoczęcie tej współpracy jest owocem zaangażowania obu klubów w rozwój futbolu amerykańskiego w Polsce. Oczekujemy, że nasza inicjatywa otworzy nowe możliwości dla zawodników i przyczyni się do rozwoju umiejętności poszczególnych graczy. Liczymy również, że przyniesie ona wzrost popularności futbolu amerykańskiego zarówno w naszych miastach jaki w całej Polsce.